9.8.6 לוח 9.86 בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים בערים הגדולות, 2009