9.8.8 לוח 9.88 יהודים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס למידת הדתיות של אזור המגורים בערים הגדולות 2009