9.9.0 לוח בני 20 ומעלה, יהודים ואחרים, לפי שימוש בשפה העיברית ולפי תכונות נבחרות, 2011