9.4.3 תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה