8.2.1 לוח 8.21 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין