מידע ונתונים סטטיסטיים

בדף זה מוצגים נתונים ומידע זמינים ודינמיים על העיר ראשון- לציון.
המידע, הכולל נתונים נבחרים וקבצים של השנתונים הסטטיסטיים, מציג בפניכם תסריט על המגמות וההתפתחויות על פני זמן, נתונים השוואתיים עם יישובים אחרים ונתונים עדכניים על הפעולות המתרחשות בעיר.
הנתונים, שעובדו ונותחו במרכז מידע ומחקר, מבוססים על מקורות מוסמכים של העירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , הביטוח הלאומי, משטרת ישראל ועוד.
תודתנו לכל המסייעים בקבלת הנתונים ובמיוחד לעמיתנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
גרפים לקישוט

 

 


מרכז מידע ומחקר
מנהלת המרכז: אתי לוי
כתובת : רוטשילד 24 , ראשון לציון
טלפון: 03-9547449/740
פקס: 03-9547334
דוא"ל: etil@rishonlezion.muni.il