מידע ופרסומים סטטיסטיים

 שם  תאור שנה 
דוח תושבים רבעוני - יוני 2018 תושבים ובתי אב לפי שכונה לסוף  יוני 2018 2018
 ראשון במספרים  מבחר  נתונים עדכניים על ראשון לציון 2017
 רשימת רחובות  רשימת רחובות עם שכונה ומקור השם 4/2017
תוצאות הבחירות העירוניות 2013 נתונים-לוחות וגרפים של תוצאות הבחירות לראשות ומועצת העיר 2013
 חוברת רחובות העיר  חוברת רחובות עם פירוט מקור השם ומיקום  2009