שכונות העיר- מידע סטטיסטי ומפות

שכונה מרחב מידע סטטיסטי  מפה 
 אברמוביץ מרכז פרופיל  אברמוביץ.pdf
 בנות חיל מרכז פרופיל  בנות חיל.pdf
 השומר מזרח פרופיל  השומר.pdf
 כצנלסון מרכז פרופיל  כצנלסון.pdf
 מב"ת מערב מערב    מבת מערב.pdf
 מב"ת צפון מזרח פרופיל  מבת צפון.pdf
 מישור הנוף מזרח פרופיל   מישור הנוף.pdf
 נאות אשלים מערב פרופיל   נאות אשלים.pdf
 נאות שקמה מערב פרופיל  נאות שקמה.pdf
 נווה דקלים מערב  פרופיל  נווה דקלים.pdf
 נווה הדרים מזרח  פרופיל  נווה הדרים.pdf
 נווה הלל מרכז  פרופיל  נווה הלל.pdf
 נווה חוף מערב פרופיל   נווה חוף.pdf
 נווה ים מערב פרופיל  נווה ים.pdf
 נחלת יהודה מרכז  פרופיל  נחלת יהודה.pdf
 נעורים מזרח  פרופיל  נעורים.pdf
 צמרות מזרח  פרופיל  צמרות.pdf
 קדמת ראשון מזרח  פרופיל  קדמת ראשון.pdf
 קריית גנים מערב  פרופיל  קריית גנים.pdf
 קריית כרמים מערב  פרופיל  קריית כרמים.pdf
 קריית פרס נובל מערב  פרופיל  פרס נובל.pdf
 קריית ראשון מערב  פרופיל  קריית ראשון.pdf
 קריית שמחה מזרח  פרופיל  קריית שמחה.pdf
 ראשונים מזרח  פרופיל  ראשונים.pdf
 רביבים מזרח  פרופיל  רביבים.pdf
 רמב"ם מזרח  פרופיל  רמבם.pdf
 רמז מרכז פרופיל   רמז.pdf
רמת אליהו  מערב  פרופיל  רמת אליהו .pdf
 שיכוני המזרח מזרח  פרופיל  שיכוני המזרח
 שער הים מערב  פרופיל  שער הים.pdf
קריית הלאום מערב פרופיל קריית הלאום
כלניות מזרח פרופיל כלניות
מרום ראשון מזרח פרופיל מרום ראשון
האירוס מזרח פרופיל