שיפור פני העיר

מנהל:     ראובן הרשקוביץ
במצב עבודה מנהל שפע בסיורכתובת:  אבא הילל סילבר 21 רמת אליהו
טלפון:    7768002   פקס: 7768031
דוא"ל:   ReuvenH@rishonlezion.muni.il        

מינהל שפ"ע (שיפור פני העיר) מהווה זרוע תפעולית וביצועית של הרשות העירונית, זרוע המיישמת הלכה למעשה את החלטות / מדיניות הנהלת העירייה והעומד בראשה. במסגרת הפעילות השגרתית, המינהל עוסק בתכנון, ניהול, ביצוע ובקרת נושא תחזוקה שוטפת של העיר, לרבות תחזוקת מוסדות, חצרות ותשתיות, תחזוקת מערכות חשמל, תחום הדרך  וכיו"ב תוך מתן דגש על בטיחות בתחום מוסדות העירייה ובטיחות העוסקים במלאכה (עובדי עירייה / קבלן), להימנעות מפגיעה במהלך העבודה ושמירה על ביטחונם.

מטרות מינהל שיפור פני העיר (שפ"ע) לשנת 2016:

 • שירות יעיל, אמין ואדיב;
 • תאורת רחוב על פי התקנים התקפים;
 • מערכות חשמל ומתח נמוך תקינות / עדכניות (במוסדות החינוך והציבור);
 • מוסדות חינוך וציבור ממוזגים;
 • מערכות כיבוי אש תקינות / עדכניות במוסדות ציבור וחינוך;
 • פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ברחבי העיר;
 • שרותי תחזוקה מהירים ויעילים בתחומי האחריות של המנהל;
 • שמירה על תשתיות בתחום השטח המוניציפלי של הרשות;
 • מוסדות חינוך וציבור משודרגים ומטופחים;
 • אכיפת חוק תכנון ובנייה (קיום צווי הריסה מנהליים);
 • כוח - אדם מיומן / מקצועי / עדכני;
 • סביבת עבודה עדכנית ומטופחת.

תחומי העיסוק העיקריים של המינהל:

 • שיקום: שיפור המצב הקיים ע"י החלפה של אלמנטים או הרחבה והגדלה, בדרך כלל עקב בלאי, התאמה לצרכים חדשים וכיו"ב פיתוח: ביצוע והקמה של אלמנט שאינו קיים.
 • אחזקה: שמירה על הקיים, שמירה על תפעול תקין, טיפול בתקלות והחלפת פריטים.
 • אחזקה מונעת: ביצוע עבודות יזומות כחלק מתכנון עבודה יעיל המביא לצמצום עלויות בטווח הארוך.

מינהל שפ"ע  פועל ברחבי העיר ובמוסדות חינוך למען רווחת הציבור תוך שהוא  מוביל  את תרבות השירות והחדשנות בעירייה בכול בתחומים אשר בתחום טיפולו.

המינהל מונה  180 עובדים + 7 נערים, ומעסיק - 70 קבלנים, לביצוע תכנית עבודה שנתית וטיפול בכ- 60,000 פניות תושבים בשנה.
לרשות המינהל עומד תקציב פעולות כולל של כ- 241,017,509 ₪ לפעילות שנתית.

 למצבת כוח אדם 
לתקציב פעולות 
לתוכנית עבודה 2016
לפניות הציבור לפי תחום טיפול