כבישים ומדרכות

מנהל אגף: יצחק בטיטו
מזכירת אגף: שרה פרידמן
טל':  9435809    דוא"ל:  izhakb@rishonlezion.muni.il

תאום, פיקוח על גופי חוץ: גב' איריס תשיר  טל': 9435832

 תחומי פעילות:

  • סלילת כבישים ומדרכות והנגשתם ברחבי העיר, כולל: ריהוט רחוב, שילוט, תימרור ותאורה, תוך מתן מענה לתחזוקתם התקינה.
  • שיקום כבישים ומדרכות.
  • התקנת גדרות וגידור מגרשים ריקים.
  • אחזקה שוטפת וביצוע סימוני דרך ברחבי העיר (קווי הפרדה, מעברי חציה, פסי עצירה, איי תנועה, אבני שפה, חצי הכוונה, פסי האטה וכו') ומחיקת סימונים בעת הצורך.
  • ביצוע של שינויים גיאומטריים בתחום הדרך, פיתוח מגרשי חניה, עפ"י תכנון מינהל הנדסה ובתיאום עימו.
  • תיאום ובקרה, כולל מתן מענה מקצועי, למגוון החברות הציבוריות הפועלות במרחב המוניציפאלי, בנוסף לתיאום עם גופי תכנון וביצוע אחרים ברשות.

לרשימת קבלנים לחצו כאן

להלן תמונות של פרוייקטים שבוצעו ע"י אגף כבישים:

תמונה של פרוייקט שפת רחוב

תמונה של פרוייקט שפת רחוב

 

 

 

 

 

תמונה של פרוייקט שפת רחוב

מגרש חנייה

 

 

 

 

 

סימון כבישים

שיקום מדרכה

 

 

 

 

 

תחנת אוטובוס

גדרות הפרדה