סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אזרח ותיק" המקבל גמלת הבטחת הכנסה .

מס"ד:1.10
הזכאים להנחה:
מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 וזכאי להנחת אזרח ותיק לפי דין, ושמקבל בנוסף גמלת הבטחת הכנסה לפי דין.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% לגבי 100 מ"ר  ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
תעודת זהות + אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה/הגמלה.