סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בשירות אזרחי-בטחוני

מס"ד:6.10
הזכאים להנחה:
בשרות אזרחי-ביטחוני כל עוד הוא משרת.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% מכל שטח הדירה.
מסמכים דרושים:
אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי - אזרחי