סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בשירות אזרחי-חברתי

מס"ד:6.20
הזכאים להנחה:
בשירות אזרחי-חברתי 
שיעור ההנחה בארנונה:
75% למשרת 30 שעות שבועיות במשך שנתיים.50% למשרת 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים.
מסמכים דרושים:
אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי - אזרחי .