סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

גמלת נכות המשולמת בשל רדיפות הנאצים

מס"ד:7.00
הזכאים להנחה:
נכי רדיפות הנאצים המקבלים גמלת נכות ע"י ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה, ובלגיה בהתאם לחוקי הגמלאות של מדינות אלה.
שיעור ההנחה בארנונה:
66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. מעל 4 נפשות 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה  בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל, או מוועדת תביעות.