סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

ניצולי שואה, הזכאים לקצבה לפי קרן סעיף 2

מס"ד:9.00
הזכאים להנחה:
ניצולי שואה, מקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם הסכם קרן-2.
שיעור ההנחה בארנונה:
66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. מעל 4 נפשות 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור על קבלת קצבה בגין קרן סעיף 2 מועדת תביעות.