סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, הורים שכולים, אלמנות צה"ל, נכי מלחמה בנאצים (נכה-"נזקק")

מס"ד:10.00
הזכאים להנחה:
הזכאים להנחה הרשומים להלן – הכל בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 .
שיעור ההנחה בארנונה:
66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. מעל 4 נפשות 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור משרד הביטחון או משרד האוצר.