סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נכה נפש

מס"ד:11.00
הזכאים להנחה:
נכס המשמש למגורי נכה נפש בהתאם לתכנית שיקום, כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס – 2000.
שיעור ההנחה בארנונה:
שיעור ההנחה לה זכאי הנכה אילו החזיק,בגין השטח היחסי בו מחזיק הדירה וכן בגין השטח היחסי בדירה  בו שוהה אדם המטפל בנכה.
מסמכים דרושים:
אישור משרד הבריאות