סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

חייל בשירות חובה

מס"ד:12.00
הזכאים להנחה:
חייל בשרות חובה לפי חוק שרות בטחון תש"ט – 1949 ועד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% (פטור מלא) לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור מצה"ל