סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מתנדבת בשרות לאומי

מס"ד:13.00
הזכאים להנחה:
כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ההנחה מארנונה) תשנ"ג – 1993 וכל עוד היא משרתת.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% (פטור מלא) לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור מהעמותה של השרות הלאומי.