סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

משרת בשירות אזרחי

מס"ד:14.00
הזכאים להנחה:
מחזיק בדירה המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב - 2002 ובתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי),התשס"ז-2007 וכל עוד הוא משרת. תוקף הנחה 1.1.10 .
שיעור ההנחה בארנונה:
100% פטור מלא לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, למשרת במסלול מלא.
50% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, למשרת במסלול מפוצל.
מסמכים דרושים:
אישור משרד הביטחון,
אישור המפקח על השירות האזרחי ואישור המפעיל בו מתבצע השירות.