סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אזרח ותיק" המקבל קצבת זקנה עם גמלה נוספת לנכה.

מס"ד:1.20
הזכאים להנחה:
מחזיק שהגיע לגיל פרישה בהתאם לטבלאות חוק גיל הפרישה, התשס"ד- 2004 כמפורט באתר, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה עם  תוספת לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 והעומד במבחן הכנסה עפ"י דין.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% לגבי 100 מ"ר  ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
תעודת זהות + אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה/הגמלה + תצהיר הכנסות