סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

פדויי שבי

מס"ד:15.00
הזכאים להנחה:
הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי התשס"ה 2005
שיעור ההנחה בארנונה:
20% לגבי 80 מ"ר ראשונים משטח הנכס בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור משרד הביטחון