סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נכה בדרגת אי כושר השתכרות מ-75% ומעלה

מס"ד:16.00
הזכאים להנחה:
נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי או נכה שטרם קבלת זקנת הזקנה אשר נקבעה לו לצמיתות דרגה אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה.
שיעור ההנחה בארנונה:
80% עד  90 מ' ראשונים משטח הדירה בלבד
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי.