סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נכות רפואית מ-90% ומעלה

מס"ד:17.00
הזכאים להנחה:
נכה בעל דרגת נכות של 90% ומעלה.
שיעור ההנחה בארנונה:
40% עד 100מ' ראשונים משטח הדירה, ובלבד שאין בבעלותו דירה נוספת.
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי/משרד האוצר.