סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בן או בת נכה של המחזיק

מס"ד:18.00
הזכאים להנחה:
מחזיק אשר לו בן/בת נכה  המשתלמת לו/ה גמלת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה),-התש"ע-2010.
לגבי בן/בת מעל גיל 18 – הזכאות להנחה הינה בכפוף לכך שמשתלמת בעדו בשל נכותו גמלה ע"י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.
 
 
שיעור ההנחה בארנונה:
הנחה בשיעור 33% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
 
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי