סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עיוור

מס"ד:19.00
הזכאים להנחה:
בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד.
שיעור ההנחה בארנונה:
90% מכל שטח הדירה.
מסמכים דרושים:
תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה.