סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מקבלי תשלום לפי חוק המזונות הבטחת הכנסה

מס"ד:20.00
הזכאים להנחה:
מקבלי תשלום לפי חוק מזונות הבטחת תשלום. מי שהחל לקבל הבטחת הכנסה או תשלום לפי חוק המזונות לפני 1.1.13 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה.
שיעור ההנחה בארנונה:
70% לגבי כל שטח הדירה.
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי.