סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עולה חדש

מס"ד:21.00
הזכאים להנחה:
עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים עפ"י חוק השבות התש"י – 1950, או מיום קבלת תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
שיעור ההנחה בארנונה:
90% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. (לתקופה של עד 12 חודשים)
מסמכים דרושים:
תעודת עולה ממשרד הפנים, או מהמשרד לקליטת העלייה.