סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הורה עצמאי

מס"ד:23.00
הזכאים להנחה:
כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב – 1992 או הורה  עצמאי יחיד לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על 21 שנה.
שיעור ההנחה בארנונה:
20% מכל שטח הדירה
*משמורת משותפת 10% מכלל הדירה
מסמכים דרושים:
המסמכים הדרושים: מסמכים המוכיחים מעמד אישי (רווק, אלמן, גרוש) - תעודת זהות וספח, תעודת גירושין והסכם מזונות לגרוש (ככל שרלוונטי) ולגבי רווק/ה תצהיר חתום בפני עו"ד על כך שאינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ועל כך שהילד בחזקתו