סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

גמלת סיעוד

מס"ד:24.00
הזכאים להנחה:
מקבלי גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי.
שיעור ההנחה בארנונה:
70% מכל שטח הדירה
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי.