סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מחזיק שהוא "נזקק" (ועדת הנחות)

מס"ד:26.00
הזכאים להנחה:
מחזיק רשאי להגיש בקשה לקבלת "הנחת נזקק" לפי טופס 2 בשל אחת מהסיבות הבאות:
- נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
- קרה לו אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
 
 
שיעור ההנחה בארנונה:
כפוף לאישור ועדת הנחות.
מסמכים דרושים:
- תלושי משכורת לשלושה חודשים אחרונים (10-11-12) של השנה הקודמת, של כל המתגוררים בנכס.
- אישור עבור ילדים שאינם עובדים – תעודת חוגר מהצבא, אישור סטודנט/ית מהאוניברסיטה/מכללה על לימודים, אישור ממס הכנסה שאינם עובדים.
- אישורים רפואיים עדכניים לשנת המס הנוכחית.
- הוצאות רפואיות חודשיות, כולל נסיעות לבי"ח.
- דפי ח-ן עו"ש – של שלושת החודשים האחרונים של שנה קודמת.
- יש להקפיד על מילוי פרטי הילדים בטופס, מס' ילדים, ת"ז, גיל ותעסוקה.
- כל מסמך רלוונטי אחר.
ניתן להגיש בקשה להנחת נזקק עד לסוף חודש נובמבר בכל שנה.