סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

גמלת הבטחת הכנסה .

מס"ד:2.00
הזכאים להנחה:
מי שהחל לקבל הבטחת הכנסה או תשלום לפי חוק המזונות לפני 1.1.03 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה. מחזיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
שיעור ההנחה בארנונה:
70% מכל שטח הדירה
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי.