סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אסיר ציון" המקבל "תגמול לפי הכנסה"

מס"ד:3.00
הזכאים להנחה:
אסיר ציון אשר הגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה 6 חודשים לפחות לפני קבלת תגמול זה.
שיעור ההנחה בארנונה:
100% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת תגמול הכנסה.