סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

"אסיר ציון"

מס"ד:4.00
הזכאים להנחה:
אסיר ציון המקבל גמלה לפי חוק "אסיר ציון התשנ"ב-1992".
שיעור ההנחה בארנונה:
66% לגבי  70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. מעל 4 נפשות 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור המוסד לביטוח לאומי