סוג ההנחה

הזכאים להנחה

שיעור ההנחה בארנונה

מסמכים דרושים

מס"ד

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

נכי רדיפות הנאצים

מס"ד:5.00
הזכאים להנחה:
המקבל נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז-1957
שיעור ההנחה בארנונה:
66% לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד. מעל 4 נפשות 66% לגבי 90 מ"ר ראשונים משטח הדירה בלבד.
מסמכים דרושים:
אישור משרד האוצר