אישור לטאבו למגורים ולמגרשים שאינם לעסקים

 תושב יקר,

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, נדרש להגיש לרשם המקרקעין אישור העירייה ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס, וזאת לצורך העברת זכויות בנכס, רישום משכנתא, רישום בית משותף ועוד.
לקבלת אישור המעיד על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו) יש להגיע לאחד ממרכזי השירות של העירייה כמפורט למטה, בצירוף המסמכים הבאים:
 

 • תצלום תעודת זהות (כולל ספח) של שני הצדדים
 • העתק נסח רישום עדכני מהטאבו
 • קריאת מד מים בנכס עדכנית ליום העזיבה (במידה והגשת הבקשה היא טרם מועד העזיבה, תידרש מסירת קריאת מונה ישירות לחברת מניב).
 • אם הנכס הוא אדמה חקלאית או מגרש, יש לצרף מסמך המציין במדויק את מיקום הנכס כגון תרשים מיקום המגרש ביחס לסביבה בו יצוינו הדרכים הקרובות ביותר. כמו כן, יש להמציא אישור מהוועדה החקלאית המציין האם השטח מעובד או לא.
 • אם הנכס הוא מגרש שנרכש מרשות מקרקעי ישראל במכרז , יש לצרף אישור מהחברה הכלכלית לתשלומי היטלי הפיתוח.
 • ייפוי כוח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כוח.
 • מסמכים נדרשים נוספים על פי סוג העסקה:

סוג העסקה

מסמכים נדרשים בנוסף לנסח

עסקת מכר

חוזה מכר (עותק שלם של החוזה מכר חתום בידי שני הצדדים ובו תאריך מסירת החזקה בנכס.)

העברה ללא תמורה

תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה

חכירה/הארכת חכירה

חוזה/שטר חכירה

העברה מנאמן לנהנה

הסכם נאמנות/תצהיר נאמנות/הודעת נאמנות ממס שבח

רישום בית משותף/תיקון צו בית משותף

צו בית משפט/תיקון צו בית משפט/תקנון בית משותף

רישום הסכם שיתוף

הסכם שיתוף

משכנתא

נסח טאבו עדכני

 פקידי מרכז השירות יבדקו את הבקשה ויעדכנו אם נדרשים מסמכים נוספים. כמו כן, ייבחנו חשבונותיך בעירייה על מנת לוודא שכל חובותיך בנכס סולקו.
לסוגי נכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות לגבי הנכס, כגון חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות בנכס ובחינת הפקעות. במקרים אלה הבקשה תועבר להמשך טיפול למחלקת אישורים לטאבו אשר ירכזו את הטיפול מול היחידות השונות. עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר לך בסיום הטיפול.
לאחר קבלת המידע בדבר תשלומים נוספים החלים על הנכס (במידה וקיימים), תוכל לקבל מידע נוסף על מהות החובות באגפי העירייה המתאימים.
לידיעתך, קבלת האישור המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות בעל הנכס לעירייה, וכן בתשלום אגרה.
תשלום חובות יבוצע במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ותשלום עבור אגרות והיטלים יבוצע באמצעות שיק מזומן (הכולל המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק) או העברה בנקאית או בכרטיס אשראי (עד 50,000 ₪).
לתשומת ליבך:
בחלק מהבקשות הליך הטיפול מסתיים במועד הבקשה לאחר בדיקה קצרה של נתוני הנכס והמבקש. במקרים אחרים נדרשת בדיקה ע"י גורמים נוספים ברשות והיא עלולה להתארך, אנא קבל זאת בהבנה ובסבלנות.
לפתיחת הליך לאישור לטאבו נדרשת התייצבות הפונה באחד ממרכזי השירות של העירייה:

 • בניין העירייה, קומת כניסה רח' הכרמל 20
  שעות קבלת קהל:
  ימי א' ג' ד' ה' בשעות 8:30 – 14:30
  יום ב' בשעות 8:30 – 12:00 ו- 16:00 – 18:30
 • מרכז שירות לתושב מערב העיר, רח'  גולדה מאיר 11
  שעות קבלת קהל:
  ימי א' ג' ד' ה' בשעות 8:30 – 14:30
  יום ב' בשעות 8:30 – 12:00 ו- 16:00 – 18:30
  יום ו' משעה  8:30-13:00

  חדש! לשירותך, ניתן לקצר את זמן ההמתנה בתור על ידי זימון תור בקליק ביום ובשעה הנוחים לך.

   לזימון תור לפתיחת הליך לאישור לטאבו למגורים ולמגרשים שאינם לעסקים

הארכת אישור / העתק תעודה:
ניתן להאריך את תוקף התעודה עד שנתיים ממועד הנפקת התעודה המקורית, במקרים מסוימים תידרש חתימה על כתב הצהרה והתחייבות לפיו לא בוצעו שינויים בנכס.
העתק תעודה יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת ולאחר תשלום אגרה להעתק תעודה.
לידיעתך, במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים ברשות היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה וסבלנות.

בירורי מידע וסטטוס טיפול בבקשות:
למידע נוסף ולבירור סטטוס טיפול בבקשה ניתן לפנות למוקד המידע והגביה הטלפוני בטלפון 03-9487500 או במייל
ל-  tabu@rishonlezion.muni.il. בהגשת פניה במייל, יש לציין את מספר הזהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס, ומספר טלפון ליצירת קשר במידת הצורך.
שעות פעילות המוקד : בימים א' -ה' בין השעות 08:30 – 22:30,
                                  בימי ו', ערבי חג,  חוה"מ סוכות ופסח בין השעות 08:30 – 13:00 למעט ערב יום כיפור עד השעה 11:00