הזית

מטע זיתיםתמונה של זיתים שחורים - הזית

הזית בתקופה העתיקה תפס מקום חשוב בכלכלת ארץ ישראל והתפרסם באיכות השמן הגבוהה ובתעשיית הסבון אשר הופקה ממנו. עם חידוש ההתיישבות החדשה והקמת המושבות בסוף המאה ה- 19, נזנח הענף וגידולו במושבות היה מועט. ידוע על כ-4,500 דונם עצי זית שנטעו במושבות בסוף המאה ה-19, מתוכם עשרות דונם בודדים בראשון לציון.

 

חזור