ראשון לציון במקורות

ב – י"ג בניסן תרמ"ב – 3 באפריל 1882 
ניתן השם "ראשון לציון" למושבה שבדרך ע"י חברי הועד: "לכונן בארץ הקודש מושב עבור אחינו בני ישראל לעבודות האדמה, בשם ראשון לציון".

השם לקוח מספר ישעיהו, פרק מ"א פסוק כ"ז: "ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן".

צרוף המילים ראשון - לציון מופיע פעם אחת ויחידה בתנ"ך, והוצע ע"י זלמן דוד לבונטין ביפו, ארבעה חודשים לפני קניית הקרקע, כביטוי לראשוניות המעשה: הראשונים ראו את מושבתם כמבשרת את תחילת הגאולה והתקומה בא"י , ציון אשר בעקבותיו יבואו רבים, בדומה לעלייה מבבל והתקומה בתקופת בית שני.

 

תמונה המורכבת מהמזמור "ראשון לציון"