פרי הדר

 

תמונה של תפוז - התפוז

 

 

 

תמונה של פרות הדר על העץבשנת 1890 ניטע הפרדס הראשון שבגן המושבה. בלב פרדס זה נותרו שדרות הדקלים ומספר עצים משרידי תחנות הנסיונות שהתקיימה בו. היה זה הפרדס הראשון בארץ אשר שתיליו גודלו מזרעי חושחש ועליהם הורכבו מזני ההדרים. בפרדס זה גודלו לראשונה תפוזים מזן ולנסיה. בשנת 1900 עבר הפרדס לניהולם של פקידי יק"א (החברה להתיישבות יהודית). ההכנסות מהפרדס נועדו לאנשי המושבה. עם הזמן הלך והתרחב שטח הפרדסים סביב ראשון לציון. ענף ההדרים הצליח לשרוד יותר מכל ענף אחר בראשון לציון..

 

 

 

חזור