יענים

תמונה של יען

 

 

 

גידול היענים במושבה פותח על ידי האיכר שמואל צבי הולצמן שהכיר את אורח גידולם ותנאי הסביבה להם זקוקים עופות אלה. הולצמן ביקש למכור את נוצותיהם המבוקשות באירופה. ב-1907 נסע הולצמן לסודן, בתלאות אין ספור ובדרך לא דרך השיג אחד עשר אפרוחי יענים אותם העביר דרך נמל יפו. בחצר חותנו בראשון לציון, זאב גורדון, הקים עבורם מכלאה . האפרוחים הפכו לבוגרים וטיב נוצותיהם זכה לשבחים רבים מלשכת הסוחרים בלונדון. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ובעקבותיה יקור מזון היענים הוחלט להפסיק את גידולם. כך נסתם הגולל על ענף ייצוא מצליח זה בארץ ישראל.

 

חזור