פינות הנצחה לחללי צה"ל בבתי הספר

 

חט"ב "בן גוריון"- הצגת אלבומי הנצחה בחדר הזכרון
חט"ב "דורות"- פינת זכרון
ביה"ס "בארי"- "חורשת הבנים", אלבום
ביה"ס "שלמון"- חדר זכרון
ביה"ס "ידלין"- חדר זכרון
ביה"ס "רמז"- ספר זכרון
ביה"ס "ויתקין"- אנדרטה
ביה"ס "חביב"- אנדרטה, "מרכז רון"
ביה"ס "כרמים"- ספר זכרון, ערב "כשרונות צעירים", פינת הנצחה
ביה"ס "סיני"- פינת הנצחה ואנדרטה
מקיף א'- אנדרטה
מקיף ב'- ספריה ופינת הנצחה
מקיף ג'- פינת זכרון, ספר זכרון
מקיף ד'- פינת הנצחה, איסוף מידע על נופלים
מקיף ה'- לוח זכרון בספריה, אוסף ספרים
מקיף ח' - בר  לב - פינת זיכרון

 
אנדרטה - "מרכז -רון" בית ספר "חביב"
פינת הנצחה- בית ספר "סיני"
פינת הנצחה- חט"ב "בן- גוריון"
 
חורשת הבנים- בית ספר "בארי"
פינת הנצחה- בית ספר "כרמים"
חדר זכרון- בית ספר "ידלין"
 
פינת זכרון- תיכון- מקיף ג'- העמית
אנדרטה- מקיף א'- גימנסיה ריאלית
לוח זכרון-פינת הנצחה-מקיף ה'

פינת זכרון-חט"ב "דורות" אנדרטה-בית ספר "ויתקין" פינת  זיכרון - מקיף ח'  בר לב