ייחודה של העלייה הראשונה

 

העלייה הראשונה פתחה תקופה חדשה בחיי היישוב היהודי בארץ ישראל. בתקופה המשתרעת בין השנים תרמ"ב-תרס"ד, 1882-1904, השתנתה דמות היישוב . 

 

 

 בעקבות העלייה הראשונה מנה היישוב 55,000 נפש. כ- 5,000 מהם בעשרים וחמישה יישובים חדשים בעלי אופי חקלאי שהוקמו ע"י חלוצי עלייה זו. מבחינת הרצף ההיסטורי, העלייה הראשונה הינה חוליה נוספת בשרשרת העליות לארץ ישראל בכל הדורות. עלייה זו ראויה לשם "עלייה ראשונה" על שום סגולותיה המיוחדות, על חלוציותה כמפלסת דרך ועל ראשוניותה בתחומי החיים השונים.

 

המושבה הראשונה בעלייה הראשונה הינה ראשון לציון שנוסדה בט"ו באב תרמ"ב החידוש העיקרי במעשי הראשונים היה בפנייתם להתיישבות חקלאית ולעבודת אדמה.