המועצה המקומית 1922-1950

 
 
בראשית ימי השלטון הבריטי נאלצה ראשון-לציון להתמודד עם שיקום כלכלתה והחזרת חייה הציבוריים והמנהליים לתיקנם. בשנת 1922 קיבל ועד המושבה מעמד של מועצה מקומית. בעשור זה נסללו דרכים ראשיות והמושבה חוברה לרשת החשמל (1927).
בשנת 1933, בעקבות דרישת תעשיינים להקמת מפעלים בסמוך לתל אביב, יזמו מאיר דיזנגוף והתאחדות בעלי התעשייה הקמת אזור תעשייה מצפון לראשון -לציון. פיתוח התעשייה, בצד התמקדות בענף ההדרים, הביאו לגידול באוכלוסיית המושבה.
נבנו שכונות חדשות והוקמו מוסדות לרווחת הציבור בתחומי העבודה, התרבות, החברה והספורט, כמו גם הספרייה,
תמונת הישוב
בית הפועלים, בית מכבי ועוד. הפיתוח הכלכלי והגידול הפיזי והארגוני של המושבה שהחלו בשנות השלושים הניחו את התשתית לקראת קבלת מעמד של עירייה בשנת 1950.


                                                                                                                                                                                    חיבור לחשמל