לוין מיכאל

לוין מיכאלפרטים אישיים:

בת זוג: חנה
שנת לידה: 1894 תרנ"ד
מקום הלידה: א"י, ראשון לציון
עיסוק: חקלאי, ראש מועצת ראשון לציון
שנת הפטירה: 1966
מקום הקבורה: ראשון לציון

ציוני דרך:

מיכאל לוין נולד בראשון לציון. תלמיד בית הספר העממי ("חביב") במושבה והגימנסיה בתל אביב. חקלאי מנעוריו. היה רוכב על סוסתו אל "ביצת רובין" (עיינות) אל פרדס אביו ושם לקח חלק בכל: החל מ"עבודה שחורה" (עיבוד, השקאה) ועבודה מקצועית (הרכבות) ועד לניהול ולטיפול בנושאים כלכליים. בשל המומחיות שרכש, הופקד מאוחר יותר על ניהול פרדסו הכושל של גולדברג, ציוני שהרבה לגאול קרקעות בארץ ישראל, לנטוע עליהן פרדסים ולהעסיק פועלים עבריים בלבד.
מיכאל לוין הצליח לשקם את הפרדס כשהוא מתגבר על הקשיים שנבעו מחוסר ניסיונם של הפועלים העבריים. בעקבות הצלחתו זו, נתמנה על ידי אגודת "נטעים" להיות בא כוחה בחדרה ולנהל שם את הרכוש הרב של האגודה. מיכאל שם לעצמו מטרה להוכיח שענף הפרדסנות בארץ מאפשר בעת ובעונה אחת הכנסה ראויה, בניין הארץ והעלאת קרנה של העבודה העברית.
בהמשך דרכו החקלאית, חזר מיכאל לוין לראשון לציון אל המשק המשותף של "הבנים לוין", בניו של אשר לוין .
היה מראשוני המתנדבים לגדוד העברי בשנת תרע"ח, 1918. עם שחררו, נמנה עם ראשוני ארגון "ההגנה" והתמסר לבעיית השמירה במושבה (1929 - 1939). החל משנת תרע"ט, 1929, ובמשך שנים לסירוגין, מיכאל לוין חבר בועד החקלאי ולתקופה של שנתיים הריהו ראש המועצה החקלאית 1933- 1935 .חבר הנהלת התאחדות האיכרים.
ממייסדי אוצר האיכרים וחבר הנהלתו מיום היווסדו. ממייסדי חברת האיכרים וחבר מועצתה. החל מסוף שנות העשרים, ייצג יחד עם אביו, אשר לוין, את פרדסני המושבה באגודת "פרדס" ובה כיהן כחבר מועצה, חבר ויו"ר ועד הביקורת, חבר הועד הפועל, יו"ר מועצת האגודה והועד הפועל שלה.
מספר פעמים נבחר מיכאל לוין כחבר ועד המושבה והמועצה המקומית בראשון לציון ובשנת תרצ"ו, 1936, היה לראש המועצה.
ראש מועצת ראשון לציון בשנים התרצ"ז – התרצ"ט, 1936 – 1939.
כראש המועצה, טיפל במשפטי החולות שהתנהלו בין הערבים לבין ממשלת המנדט והצליח לסיימם; הרחיב את נכסי המועצה ומוסדותיה; הרבה בנטיעות של עצי נוי במושבה; הותקנו עגלות ציבוריות להוצאת האשפה מחצרות הבתים; רוצפו מדרכות ברחובות ראשיים. מיכאל לוין חתום, כראש המועצה, על תעודות "אזרח כבוד" שהוענקו לז.ד. ליבונטין ולגלוסקין.

מתוך: אלבום המשפחות הממוחשב- ארכיון המושבה

 

חזור