סגל דוד

פרטים אישיים:

בת זוג:  מאטיל
שנת לידה: 1835, תקצ"ה
מקום הלידה:  גליציה גזימאלאף
שנת העליה:  1885, תרמ"ה
שנת הגעה למושבה:  1885, תרמ"ה
עיסוק:  כורם, איכר

ציוני דרך:

דוד גדל וחונך בבית דתי, בעיירה הוסיאטין, שם גם ביקר בבית ספר ממשלתי. הוא עסק במו"מ וחי לו מהכנסות נכסי דלא ניידי, שהורישו לו אבותיו; אהב עסקנות ציבורית. והממשלה מנתה אותו בעיר הוסיאטין לראש המטריקציה ורישום הלידות והנפטרים ושאר הסטטיסטיקות, הכל היה בידו, ועוד ענייני העיר.

בשנת התרמ"ה עלה דוד סגל עם בני ביתו מן הגולה לארץ ישראל. רכש לו בתרמ"ו בשבילו ובשביל אחיו זאב סגל נחלה של מאתים דונם בראשון לציון. בנה לו בית ויתיישב פה. לאחר זמן עלה גם אחיו זאב וחי פה עד יומו האחרון. דוד סגל עסק בצרכי ציבור ונבחר כמה פעמים לחבר הועד, ובשנת התרס"ג נבחר לראש הועד. אולם באמצע שנת כהונתו התפטר, ובמקומו נבחר משה וקסלר. בשנת התרפ"א בג' חשון נפטר דוד סגל ונאסף אל עמיו תחת השקמה בראשון לציון. בן שמונים ושש היה במותו.

מתוך: דוד יודילוביץ, ראשון לציון 1882-1941, תש"א


 

 

חזור