ראשי ועד המושבה

                                             לפרטים נוספים לחץ על התמונה

 

ליבונטין זלמן דוד

פיינברג יוסף

הלל נפתלי אברהם

פרימן דרור אהרון מרדכי
   
   
     לבונטין זלמן דוד                    פיינברג יוסף                        הלל נפתלי אברהם               פרימן דרור אהרון מרדכי

 

 

מאירוביץ מנשה

פפירמייסטר ברוך

סגל דוד - אין תמונה

וקסלר משה

 

 

 

 

     
      מאירוביץ מנשה                      פפירמייסטר ברוך                           סגל דוד                             וקסלר משה   

 

 

 

חביב לובמן דב אברהם

כנר יעקב

רפפורט כתריאל

בלקינד שמשון

 

 

 

 

 
        שמשון בלקינד                          דב חביב לובמן                     כתריאל רפפורט                           יעקב כנר