וקסלר משה

 

משה וקסלרפרטים אישיים:

בת זוג:  ליפשה
שנת לידה: 1848, התר"ח
מקום הלידה:  יאסי מולדביה
שנת העליה:  1885, תרמ"ה
שנת הגעה למושבה:  1885, תרמ"ה
עיסוק:  כורם, איכר
תאריך פטירה:  תרע"א 1911
מקום קבורה:  ראשון לציון

ציוני דרך:

מוצאו של משה וקסלר ממשפחת רבנים חסידים ועל ברכי החסידות גדל, חסיד נלהב היה משה בגודלו, ודבוק בהצדיק מבהוש רבי איצה"לה. הרב איזיק טויבש מבוקרשט היה גיסו. וקסלר היה חלפן למטבעות והתפתח בו הכשרון למחקר הנומיסמטיקה. עד שנהיה למומחה במטבעות עתיקות: עבריות, יוניות ורומיות.

לתכלית מקח וממכר זה, עבר את מדינות אירופה לארכן ולרוחבן. פה קנה ושם מכר וחוזר חלילה. ובהתעורר תנועת "חיבת ציון" ברומניה, היה משה וקסלר מן הראשונים ויעל בתרמ"ה לא"י ויקנה מאה דונם אדמה מהפקידות בראשון לציון. נטע כרם, ויתעסק במקצת גם בעסקי צבור. ויבחרו בו לחבר בועד העיר, ובשנת התרס"ג עד התרס"ד כיהן כראש הועד. אסון קרה לו לוקסלר בחייו. כי ליפשה אשתו בהתרחצה במקוה, החליקה מן המדרגות בשעה שמי המקוה היו רותחים, ותכוה ותמת.

בימי כהונתו כראש הועד, היה מסור לעבודה הציבורית. ובכ"ח אייר בשנת התרע"א מת בראשון לציון מושבתו, ונקבר תחת השקמה, בן שישים וחמש היה במותו.

מתוך: דוד יודילוביץ, ראשון לציון 1882-1941, תש"א


 

 

 

חזור