כנר יעקב

 

יעקב כנרפרטים אישיים:

בת זוג:  בתיה
שנת לידה: 1839, תקצ"ט
מקום הלידה:  רומניה
שנת העליה:  1886, תרמ"ו
שנת הגעה למושבה:  1886, תרמ"ו
עיסוק:  פחח אמנותי, חקלאי
תאריך פטירה:  1929, תרפ"ט
מקום קבורה:  ראשון לציון

ציוני דרך:

 יעקב כנר נולד ברומניה והתפרנס מעבודתו כפחח אמנותי. ממדינת מולדתו הגר לסוריה ולבירות. ועסק שם במלאכתו, בשנת תרמ"ו עבר לראשון לציון. רכש לו מקרנר את בית יוסף פיינברג, נטע כרמים . לאחר זמן בנה בית במרכז המושבה ברחוב רוטשילד. את מקצועו עזב לגמרי, ויתמסר כולו לעבודה חקלאית. ויהי מן הכורמים המצוינים. יעקב כנר נבחר כפעם בפעם לחבר בועד המושבה ובשנת התרס"ז בכ"ח תשרי, נבחר לראש הועד. איש סדר היה כנר, וינהיג תיקונים שונים: בבית המרקחת הותקנו תקנות ונקבעו מחירים; ונתמנה רוקח חדש יצחק מרקוביץ. רפואות נתקבלו על ידי פתקאות מיוחדות של ועד המושבה. בטבת באותה שנה, נוסד על ידי היקב "בית כביסה לצמר" שלצערנו לא האריך ימים.

באותה שנה הוחג בחמישה עשר באב חג חצי היובל ליסוד המושבה , ברוב פאר והדר, נתקבלו ברכות מכל חלקי תבל בדואר ובמברקים, מראשי עדות, מכמה וכמה אנשי שם בישראל, מחברות, מכל ילידי ראשון לציון שנמצאו באותו יום במרחקים, מכל סניפי ה"כרמל" שבעולם; מרבנים, מעסקנים, מחכמים וסופרים; ומהארץ נתכנסו ובאו אורחים מכל הערים ומכל המושבות. יעקב כנר ואשתו בתיה נדבו שער ברזל, לבית העלמין, מכסה שחור לארון המתים וכן כלי טהרה, וגם ארבעים לא"י לשכלול גדר בית החיים.

יעקב כנר הלך ערירי. מת זקן ושבע ימים בה' אדר התרפ"ט. ונקבר בצל השקמה בראשון לציון.

מתוך: אלבום המשפחות הממוחשב- ארכיון המושבה

 

 

חזור