אריה שפטל

  

אריה שפטלפרטים אישיים:

בת זוג: שולמית
שנת לידה: 1905 , תרס"ה
מקום הלידה: וילנה
שנת עלייה: עלה בפעם הראשונה ב –1924 ,תרפ"ד, ובפעם השניה ב- 1947, תש"ז
שנת הגעה: 1947 - תש"ז
עיסוק: מורה, חבר כנסת, ראש עיריית ראשון-לציון 1969-1965 1951 ,1952, 1960 ,1962
שנת הפטירה: 1980 תש"מ
מקום הקבורה: ראשון לציון

ציוני דרך:

אריה שפטל נולד בוילנה, למד שם בגימנסיה "תרבות" והיה בוגר המחזור הראשון. את לימודיו המשיך במכון פדגוגי גבוה להכשרת מורים ובמכון לחקר אירופה המזרחית. לארץ עלה בשנת 1924 יחד עם קבוצת חברי החלוץ, מייסדי רמת הכובש, אבל בשל מחלת ריאות קשה נאלץ לעזוב את הארץ. הוא חזר לוילנה ועבד שם בהוראה ובארגון בתי הספר של "תרבות".
את פעילותו הציונית החל אריה שפטל עוד בצעירותו. השתייך לנוער הסוציאליסטי ע"ש בורוכוב, היה פעיל במרכז "החלוץ" ובמפלגת פועלי ציון. בשנת 1941, עם פלישת הנאצים, נכלא יחד עם כל יהודי וילנה בגטו. עבד בעבודות פרך שהיו קשורות בטיפול בנשק אבל, על-פי דרישת המחתרת של הגטו שהיה חבר בה החל לעסוק בעבודה חינוכית. כתב את יומן הגטו ואסף מסמכים במטרה להעבירם אל מחוץ לגטו. כיהן כמנהל בית הספר השלישי וכסגן מנהל הגימנסיה הבלתי ליגלית ואת רבים מתלמידיו גייס למחתרת. בשנת 1943 השתתף בהכנות למרד עד להעברתו למחנה ההשמדה באסטוניה ומשם למחנות נוספים.
לקראת סוף המלחמה, באחת מההעברות ממחנה למחנה, ברח שוטט במשך שבועות בשדות גרמניה עד אשר נתפס באחד הכפרים ונדון למוות. שוב הצליח לברוח, עבר את הקווים הגרמניים והגיע לצד האמריקאי ומכאן לוורשה. בוורשה שאחרי המלחמה החל בארגון מחדש של החיים היהודיים בפולין. נבחר לנשיאות ועד יהודי לודז' כחבר המרכז של מפלגת פועלי ציון ולוועדה ההיסטורית המרכזית בפולין. אירגן את החלקה של מחנות ההשמדה ואת כרטסת פושעי המלחמה. החומר הזה שימש מאוחר יותר ככתב אישום במשפטים נגד פושעי המלחמה.
בהמשך נבחר על ידי יהודי לודז' כשופט בבית הדין למתן ריהביליטציה ליהודים, כיהן כחבר הדירקטוריון של קק"ל ואירגן את עלייה ב' מפולין. בשנת 1945 השתתף כציר מטעם ממשלת פולין בקונגרס הבינלאומי של האסירים הפוליטיים בוורשה ונבחר לוועדה שהכינה את החומר למשפטי נירנברג. ערך את העיתון "אורנזער ווארט" בשנים 1946 - 1947 . השתתף בקונגרס הציוני בבזל מטעם מפלגת פועלי ציון.
אריה שפטל עלה לארץ ערב קום המדינה, בשנת תש"ז, 1947. התיישב בראשון לציון ונבחר למזכיר מועצת הפועלים במקום. כחבר מפא"י, נבחר לכנסת הראשונה, היה חבר בוועדת הכנסת ובוועדת הפנים וכן בהנהלת הסיעה. תוך כדי כהונתו בכנסת נקרא שפטל לעמוד בראש רשימת מפא"י לעיריית ראשון-לציון. הוא ויתר על מקומו בכנסת ונבחר לראשות העירייה.
שלוש פעמים כיהן כראש עיריית ראשון-לציון בשנים: 1951, 1952 ,1960, 1962

 חזור