ועדות מליאה ומשנה -הנדסה

להלן הקלטות המליאה וועדת המשנה:

 תאריך שם ועדה
26.2.2017 משנה
12.2.2017 משנה
29.1.2017 משנה
17.1.2017 מליאה
15.1.2017 משנה
1.1.2017 משנה
11.12.2016 משנה
11.12.2016 מליאה
27.11.2016 משנה
6.10.2016 משנה
30.10.2016 משנה
 1.11.2016  מליאה
13.11.2016 משנה