ועדות מליאה ומשנה -הנדסה

 

הפרוטוקולים  של הועדות מוצגים באתר ההנדסי תחת תכנון עיר-ישיבות ועדה.

להלן הקלטות המליאה ועדת המשנה:

 תאריך שם ועדה
2.9.2018 מליאה
12.8.2018 משנה
17.7.2018 משנה
1.7.2018 משנה
24.6.2018 משנה
3.6.2018 משנה
30.5.2018 משנה
22.5.2018 משנה
9.5.2018 מליאה
26.4.2018 משנה
9.4.2018 משנה
18.3.2018 (2) משנה
18.3.2018 (1) משנה
4.3.2018 משנה
18.2.2018 משנה
28.1.2018 משנה
14.1.2018 משנה
31.12.2017 משנה
17.12.2017 משנה
19.11.2017 משנה
12.11.2018 מליאה
5.11.2017 משנה
24.10.2017 מליאה
22.10.2017 משנה
10.9.2017 משנה
27.8.2017 משנה
21.8.2017 משנה
13.8.2017 משנה
6.8.2017 מליאה
30.7.2017 משנה
16.7.2017 משנה
2.7.2017 משנה
18.6.2017 משנה
8.6.2017 משנה
21.5.2017 משנה
7.5.2017 משנה
2.4.2017 משנה
23.3.2017 משנה
8.3.2017 משנה
26.2.2017 משנה
12.2.2017 משנה
29.1.2017 משנה
17.1.2017 מליאה
15.1.2017 משנה
1.1.2017 משנה
11.12.2016 משנה
11.12.2016 מליאה
27.11.2016 משנה
6.10.2016 משנה
30.10.2016 משנה
 1.11.2016  מליאה
13.11.2016 משנה